Algemene voorwaarden en tarieven

Algemene voorwaarden en tarieven

Tennisschool Heinerman

De trainingen worden verzorgd door Heinerman Tennis en een vaste trainer van HLTC Gooiland. Bekijk het trainingsaanbod en de tarieven op de site van tennisschool Heinerman Tennis.

Voorwaarden trainingen

Hieronder de voorwaarden die we met Heinerman Tennisschool hebben afgesproken inzake de trainingen:

 1. Een lesuur bestaat uit 50 minuten les, een half uur uit 25 minuten les.
 2. Voor het volgen van de lessen, dien je lid te zijn van onze vereniging.
 3. Heinerman Tennis kan niet garanderen dat de groep waarvoor je inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende deelname heeft, wordt er naar een alternatief gezocht en bijbehorende kosten naar rato over de groep verdeeld. Lukt dit niet, dan behoudt Heinerman Tennis zich het recht de lesinschrijvingen te laten vervallen.
 4. De trainingen gaan altijd door, tenzij deze door de trainer wordt afgemeld. Bij twijfel kun je contact opnemen met de trainer.
 5. Bij regen of onbespeelbare banen meldt de trainer, in geval van uitval, de training af in de groepsles WhatsApp, SMS of telefoon.
 6. Eventueel lesuitval door het weer wordt in principe ingehaald. Indien dat niet mogelijk is vanwege dan zal iedere tweede training die uitvalt gerestitueerd worden. Uitval door omstandigheden van buitenaf, zoals COVID-19, worden niet gerestitueerd.
 7. Bij uitval van de training door ziekte van de trainer of een aan de trainer toe te rekenen oorzaak, zal de training worden vervangen of op een later tijdstip worden ingehaald.
 8. Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden (ook ziekte, blessure, verhuizen etc.) door de cursist zijn voor rekening voor de cursist. De cursist heeft wel het recht om iemand van gelijke sterkte de training over te laten nemen.
 9. Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. Dit in overleg met de cursist.
 10. Tijdens nationale feestdagen, vakanties en open toernooien worden er geen trainingen gegeven.
 11. De cursist is verplicht om in tenniskleding en tennisschoenen de training te volgen. Komt de cursist niet in gepaste kleding dan heeft de trainer het recht om de leerling te weigeren voor de training.
 12. Het volgen van tennislessen en het gebruik van de (baan) faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers en de vereniging zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond tennisbaan en baanfaciliteiten.
 13. Je kunt zich tot maximaal één week voor aanvang van de trainingscyclus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
 14. Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de trainingscyclus voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats.
 15. HLTC Gooiland zorgt voor de facturering van de lessen. Heb je vragen over betalingen, dan kun je altijd contact opnemen via [email protected]
 16. Ter bevordering van je tennisprestaties kan het eventueel opnemen middels video een middel zijn in de les. Het beeldmateriaal wordt niet met derden gedeeld en verwijderd na gebruik in de les of anders in overleg.
 17. Je gegevens worden enkel tijdens het lesseizoen bewaard voor contact over de lessen die je volgt en ter facturatie. Daarna worden ze verwijderd uit ons systeem.