Bardienst zonder IVA Certificaat? Risico op € 1000 boete!

13 april 2018


Bij controle van de gemeente afgelopen donderdag, bleek dat een lid dat bardienst draaide, niet beschikte over een IVA certificaat. Gelukkig bleef het bij een waarschuwing. Bij een volgende controle wordt, indien nodig, een boete van €1000 opgelegd. Dit willen we als club én als lid natuurlijk niet! Daarom vragen we alle bardienst-plichtige leden het IVA te behalen voordat je de ledenpas leden het IVA te behalen voordat je de ledenpas ontvangt (uiteraard naast de andere verplichtingen als contributie betalen en het invullen van de bardiensten).
  
Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben die in het bezit is van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Ongeveer 40% van onze bardienst-plichtige leden heeft het certificaat gehaald. De certificaten zijn uitgeprint en opgeborgen in een ordner achter de bar en online opgeslagen. Heb je het certificaat nog niet, ga dan meteen naar de IVA website en doe de online test (duurt 15 à 20 minuten). De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple choice. Wanneer je 16 vragen of meer goed hebt beantwoord, heb je de test succesvol afgerond en ben je een gekwalificeerde barvrijwilliger. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

035-6857484

H.L.T.C. Gooiland

Oostereind 96
1213 NJ Hilversum