Corona spelregels voor senioren.

13 mei 2020


Vanaf 11 mei mogen ook senior-leden weer vrijspelen en starten de trainingen voor deze groep. Hieronder de regels voor vrijspelen door senioren. Kijk voor alle overige afspraken en regels op ons park i.v.m. de Corona-crisis bij de Q&A per 29 april 2020 achter verenining in de navigatie.

Kort samengevat:

  • Senioren spelen zonder toezicht. Er wordt wel controle uitgevoerd en indien nodig worden leden aangesproken als de afspraken niet nagekomen worden.
  • Toilet in de kleedkamer is vanaf 11 mei open voor nood.
  • Senioren vegen de banen ook na de lessen. daarna de handen wassen/ontsmetten.
  • Een baan afhangen kan alleen op afstand, dus via de clubapp of vanuit huis. Zie ad 1.
  • Bij vrijspelen maximaal twee spelers per baan. Zie ad 2.
  • Na afloop van het tennissen direct naar huis. Niet blijven hangen. Zie ad 3.

Ad 1. Een baan afhangen kan alleen op afstand (dus met de club-app of vanuit huis. 

Sinds vorig jaar beschikt HLTC Gooiland over een digitaal afhangbord. Vorig seizoen was het alleen mogelijk om de banen 6, 7 en 8 via de clubapp of op afstand af te hangen. Om drukte bij het afhangbord te voorkomen, is het nu verplicht om voor alle banen vooraf een reservering te maken. Op het afhangbord zelf kan dus geen baan worden gereserveerd! Om iedereen in de gelegenheid te stellen te kunnen tennissen, hanteren we de regel dat niet meer dan één dag van tevoren kan worden afgehangen en dat het niet mogelijk is om binnen een tijdsbestek van vier uur twee keer af te hangen.

Ad 2. Bij vrijspelen maximaal twee spelers per baan

Om ervoor te zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar houdt is (bij vrijspelen) dubbelen niet toegestaan,  en ook niet 2 tegen 1. Er kan dus alleen gesingeld worden! Uitzondering geldt voor mensen die samen onder één dak wonen. Zij mogen samen een dubbel vormen en dubbelen tegen twee andere spelers die samen onder één dak wonen.

Ad 3. Na afloop van het tennissen direct naar huis

Vermijd drukte, is een belangrijk uitgangspunt in het kabinetsbeleid. Daarom blijft het clubhuis gesloten en wordt van alle leden verwacht dat zij direct na het tennissen het sportpark verlaten. We vinden dat natuurlijk erg ongezellig, maar het is niet anders. Door vooraf een baan te reserveren en na afloop direct naar huis te gaan, zorgen we er met elkaar voor dat het niet (te) druk op het park wordt.

Nieuwscategorieën