Doe mee aan een uitdagende 12-kamp!

18 maart 2023


Op zaterdag 25 maart van 13-15.00 uur organiseren we, samen met onze trainers, een 12-kamp voor alle kinderen t/m12 jaar. Dit is een leuke voorbereiding op de competitie die vanaf 26 maart van start gaat. 
 
Wat kun je verwachten?
Kun jij een bal hooghouden met een koekenpan, door een hoepel slaan of alle blikken omver krijgen? De langste rally spelen en als snelste een estafette lopen? Bij elk onderdeel van de 12-kamp kunnen er punten verdiend worden. Het team met de meeste punten wordt de winnaar van het eerste 12-kamp! We denken dat het een leuke voorbereiding op de competitie is. En je vriendjes en vriendinnen zijn ook welkom. De kosten zijn € 2,50 (te betalen op de 25e), incl. versnapering.
 
Aanmelden t/m 23 maart
Aanmelden kan via [email protected]. Vermeld je naam en leeftijd. Ook je telefoonnummer is wel handig. Als er min. 16 kinderen meedoen, dan gaat de clinic door. We laten je dat uiteraard zo spoedig mogelijk weten.
 
Oproep ouders
We willen graag voor elk team 1 ouder/begeleider vragen om te helpen bij het begeleiden van een team. Als je een oudere broer of zus hebt (vanaf 16 jaar), die het leuk lijkt, dan is dat ook goed. Mail ons als je wilt helpen via [email protected].
 
We hopen dat je erbij bent. Tot 25 maart!! 
 
Groetjes, de Jeugdcommissie
 
 
Dear youth member,  

On Saturday 25 March from 13-16.00 p.m. we are organizing with our trainers a 12-camp, especially for all kids up to and including 12 years old. This is a nice preparation for the competition that will start from March 26th.

What to be expected?
Can you keep a ball in the air with a frying pan, hit it through a hoop or knock down all the cans? Play the longest rally and be the fastest to run a race? Points can be earned for each part of the 12-games. The team with the most points will be the winner of the first 12-camp! We think it will be a nice preparation for the competition. And your boy- and girlfriends are also welcome. The costs are € 2,50 (to be paid on the 25th), incl. snack.

Register until March 23rd
You can register via [email protected]. State your name, age and phone number. If at least 16 kids will be participating, the clinic will continue. We will of course let you know as soon as possible.

We need hands
We would like to ask 1 parent / supervisor for each team to help guide a team. If you have an older brother or sister (age 16 and up) that seems fun, that's fine too. Let us know if you would like to help.

We hope you'll be there. Until March 25!!

 
On behalf of TC junioren,
Eefje, Richard, Jolanda, Jeroen, Melle en Alexander

Nieuwscategorieën