Let op: Vervanging en wijziging enkele trainingstijden groepen Dtau

12 mei 2019


Dtau is tot nader bericht niet beschikbaar om trainingen te verzorgen op Gooiland. Hierdoor zijn de meeste trainingen van Dtau op donderdag 9 en vrijdag 10 mei uitgevallen. Er is op moment van publiceren (12 mei) voor de meeste groepen vervanging gevonden. Mocht dat voor een training niet zijn gelukt, dan wordt je daar per mail, mogelijk nog op de dag van je training, over geïnformeerd.

 

Aanpassing starttijden jeugdgroepen Dtau op maandag, dinsdag en donderdag

Normaal heeft de trainer 10 minuten pauze tussen de trainingen, maar die komt op deze drie dagen te vervallen. De trainingen van enkele groepen van Dtau starten daardoor eerder op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. De gewijzigde tijden gelden voor:

·        Groep 17.00 uur start om 16.50 uur

·        Groep 18.00 uur start om 17.40 uur 

 

Er verandert niets in de starttijden voor de trainingen op woensdag en vrijdag of voor de trainingen door de andere trainers die Ingrid vervangen. Een compleet schema met de namen van de nieuwe trainers die Dtau tijdelijk vervangen wordt spoedig op de site geplaatst.

 

Zodra Dtau terug is en de training weer overneemt, zullen we dat publiceren. Houd de site actief in de gaten op mogelijke wijzigingen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 685 7484

H.L.T.C. Gooiland

Oostereind 96, 1213 NJ Hilversum
PARKEREN : navigatie zoek op Mycene Hilversum