Nieuwe Corona-maatregelen: tennis- en padelwedstrijden blijven mogelijk; clubhuis dicht

29 september 2020


Beste Gooilander, 

Deze week heeft het kabinet in een persconferentie nieuwe landelijke maatregelen bekend gemaakt ter bestrijding van het coronavirus. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht de kans op grote drukte en het aantal momenten waarop mensen met elkaar sociale contacten hebben te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Deze maatregelen hebben ook consequenties voor HLTC Gooiland. Zo is het vanaf vanavond niet langer toegestaan dat er publiek langs de baan staat en is tevens het clubhuis voor de komende drie weken gesloten.  

De KNLTB heeft dinsdagmiddag besloten dat de competitie, ondanks deze beperkingen, gewoon doorgang zal vinden. Daarbij zijn enkele richtlijnen genoemd. Kijk hier voor meer informatie.   

Wij prijzen ons gelukkig dat er gewoon getennist kan blijven worden, maar realiseren ons goed dat de maatregelen de gezelligheid op de vereniging niet bevorderen. We doen een dringend beroep op alle leden om het protocol op te volgen en wensen iedereen een goede gezondheid toe.

Veel voorkomende vragen zijn ook te vinden op de KNLTB site. Kijk vooral waar 'nieuw' achter staat. Deze antwoorden hebben betrekking op de huidige maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Mark de Haas
Voorzitter HLTC Gooiland

 

Nieuwscategorieën