Samenwerking Nike

30 april 2019


Zoals veel leden weten, zijn we al geruime tijd met onze 'buren' van Nike in gesprek over wat Gooiland en Nike voor elkaar zouden kunnen betekenen. Tot nu toe betrof de samenwerking een incidenteel gebruik van onze tennisbaan door Nike en de mogelijkheid voor alle leden van Gooiland om enkele keren per jaar met 25% korting te winkelen in de employee store. De afgelopen week hebben we afspraken gemaakt die wat verder gaan.

Deze afspraken komen op het volgende neer:

1. Gooiland stelt op de volgende dagen baan 7 en 8 ter beschikking aan Nike:

  • maandag en dinsdag van 7.00 - 17.00 uur
  • woensdag van 7.00 - 9.00 en van 12.00 - 17.00 uur
  • donderdag van 7.00 - 9.00 en van 14.00 - 17.00 uur
  • vrijdag van 7.00 - 9.00 en van 13.00 tot 17.00 uur

Dit betekent dat deze banen op bovenstaande tijden niet door Gooiland-leden kunnen worden gebruikt. De reservering door Nike wordt in ons digitale afhangbord opgenomen (en zijn dus geblokt). Indien Nike op een bepaald moment geen gebruik maakt van hun reservering, kunnen Gooiland-leden op deze banen spelen, maar wij zullen direct plaats moeten maken op het moment dat Nike-medewerkers de baan op komen.

2. Alle banen van Gooiland worden voorzien van nieuwe winddoeken 
Op de helft daarvan staat HLTC Gooiland; de andere helft is voorzien van het Nike-logo

3. Leden van Gooiland houden de mogelijkheid om enkele keren per jaar met korting gebruik te maken van de employee store.

4. Gooiland ontvangt van Nike een financiële vergoeding voor het gebruik van de banen.

De afspraken gelden vooralsnog tot 1 september a.s. Eind augustus evalueren we de regeling en bepalen we of en hoe we na 1 september met elkaar verder gaan. We staan hierbij open voor de input van leden. Als je gedurende de komende maanden feedback voor ons hebt, dan is dat zeker welkom. We kunnen dat bij de evaluatie betrekken. Stuur je feedback naar [email protected]. Maar je mag natuurlijk ook altijd een bestuurslid hierover aanspreken. 

Als bestuur zijn we erg blij met deze afspraken; natuurlijk vanwege de extra inkomsten, want met ons teruglopende ledenaantal wordt het steeds moeilijker om het voorzieningenniveau in stand te houden. We hebben het voornemen om deze extra inkomsten direct om te zetten in het verbeteren van de voorzieningen in ons park. Die gedachtevorming vindt al volop plaats!

Bovendien biedt de samenwerking met Nike potentie voor allerlei ontwikkelingen die in het kader van het ontwikkelen van het Arenapark in de toekomst mogelijk gaan plaatsvinden. En voor de profilering van Gooiland is een samenwerking met Nike natuurlijk niet verkeerd! Vanzelfsprekend zijn we benieuwd naar het effect op de baanbeschikbaarheid; we gaan dit de komende maanden nauwgezet volgen. 

Met de reservering van baan 7 en baan 8 voor Nike vervalt de mogelijkheid om op genoemde tijdstippen online tennisbanen af te hangen. Om leden toch in staat te stellen om van deze mogelijkheid gebruik te maken, hebben we besloten om ook voor baan 6 online reserveren open te zetten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 685 7484

H.L.T.C. Gooiland

Oostereind 96, 1213 NJ Hilversum
PARKEREN : navigatie zoek op Mycene Hilversum