Protocol Corona maatregelen per 1 juli 2020

In afwachting van de ontwikkelingen geldt dit Coronaprotocol voorlopig van 1-7-2020 tot 1-9-2020. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op  de 'Tips opening sportkantines en terrassen 1 juli' uitgebracht door de KNLTB op 26 juni 2020 en gelden als bijlage bij het barboek.

Algemeen

 1. De 1,5 meter regel moet worden gehandhaafd zowel in het clubhuis als op het terras.

 2. Van alle leden en bezoekers wordt verwacht dat zij zich houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM. Deze hangen overal op het park en in het clubhuis. 

 3. Leden en bezoekers maken zoveel mogelijk gebruik van het terras. Daar zijn alleen zitplaatsen, geen staanplaatsen. Het terras heeft voldoende ruimte en loopruimte.  

 4. Op het terras zijn vaste vakken gemaakt waar de tafels en stoelen moeten staan. Het is verboden de tafels en stoelen te verplaatsen.

 5. Ook in het clubhuis moet de 1,5 meter regel worden gehandhaafd. De inrichting van het clubhuis is daarop aangepast en het is niet toegestaan de opstelling te veranderen.

 6. De barkrukken bij de bar zijn weggehaald om beter afstand te kunnen houden tot degene achter de bar.

 7. De looproute is met pijlen/tape gemarkeerd, zowel in het clubhuis als op het terras. Iedereen komt het clubhuis binnen via de normale ingang en verlaat het clubhuis via de deur bij de kleedkamers. Bij de bar zijn op de vloer met tape 1.5 meter vlakken gemaakt voor de wachtrij. 

 8. Net als altijd kan er alleen met pin (en contactloos) betaald worden.  

 9. Eén persoon per tafel mag een bestelling doen aan de bar.  De bardienst-medewerker zet de bestelling klaar op de bar zodat deze met 1,5 m afstand opgepakt kan worden.

 10. Bij de ingang van het clubhuis is een plek met desinfectiemiddel en doekjes. Bij entree van het clubhuis wordt iedereen gevraagd om met het desinfectiemiddel de handen te reinigen.

 11. Het (aangepaste) assortiment en de prijzen van de consumpties zijn aangeplakt in het clubhuis en doorgevoerd in het kassasysteem.

 12. Frisdrank en bier wordt in flesjes verkocht. Koffie, thee, wijn, etc wordt in karton of plastic geserveerd. Op het terras is een vast punt waar men de dienbladen en flesjes na consumptie kan neerzetten. Er staan voldoende prullenbakken.

 13. Er worden  alleen verpakte eet- en drinkwaren verkocht.  Geen verswaren of frituur.

 14. Aan de leden wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis hun bidon te vullen.

 

Specifieke informatie voor de bardienstmedewerker

 • De bardienstmedewerker ziet erop toe dat de (hygiëne)maatregelen door leden en bezoekers  worden nageleefd en wijst, indien nodig, hierop.

 • De bardienstmedewerker zorgt ervoor dat er geen tafels en stoelen verplaatst worden en zet, zonodig, het meubilair weer op de juiste plek.

 • De bardiensten worden door één persoon gedaan,  alleen de laatste avonddienst is met het oog op de veiligheid en de routine van het afsluiten door twee personen. Dit betekent ook dat het nog belangrijker is om geen anderen dan de bardienst achter de bar toe te laten.

 • De afstand tussen het kassasysteem en het pinapparaat  is  voldoende groot. Als bardienstmedewerker zorg je dat je bij de betaling op 1,5 afstand blijft van degene die afrekent.

 • De bardienst besteedt extra aandacht aan de hygiëne richtlijnen van het RIVM, door het (extra) schoonmaken van de tafels en bar, deurgrepen, dienbladen, etc.

 • Er zijn voldoende keukenrollen en spuitflacons met schoonmaakmiddel beschikbaar bij de bar en in de keuken en er zijn plastic handschoenen beschikbaar voor bardienstmedewerkers.
   
 • De bardienstmedewerker vult zonodig deze desinfectiemiddelen voor de bezoekers aan.

 • In de keuken is een vaste plek waar desinfectiemiddel, doekjes en handschoentjes bewaard worden.

 • De bardienstmedewerker ziet er op toe dat iedereen zoveel mogelijk buiten wacht totdat de voorganger klaar is met zijn/haar bestelling.  De entree met doorloop naar de toiletten wordt te alle tijden vrij gehouden.        

Bij vragen of opmerkingen over deze richtlijnen kunnen leden zich wenden tot:

Bardiensten: barcommissie(weekverantwoordelijke)
Praktische zaken: beheerder
Organisatorische zaken: voorzitter