Corona maatregelen en veel gestelde vragen

Wij prijzen ons gelukkig dat er gewoon getennist kan blijven worden, maar realiseren ons goed dat de maatregelen de gezelligheid op de vereniging niet bevorderen. We doen een dringend beroep op alle leden om het protocol op te volgen en wensen iedereen een goede gezondheid toe.

Veel voorkomende vragen zijn te vinden op de KNLTB site. Kijk vooral waar 'nieuw' achter staat. Deze antwoorden hebben betrekking op de huidige maatregelen.