Corona maatregelen en veel gestelde vragen per 29 september 2020

Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur zijn in elk geval voor de komende drie weken nieuwe corona maatregelen van kracht. 

Deze maatregelen hebben ook consequenties voor HLTC Gooiland. Zo is het vanaf vanavond niet langer toegestaan dat er publiek langs de baan staat en is tevens het clubhuis voor de komende drie weken gesloten.  

De KNLTB heeft 29 september besloten dat de competitie, ondanks deze beperkingen, gewoon doorgang zal vinden. Daarbij zijn enkele richtlijnen genoemd. Kijk hier voor meer informatie.   

Wij prijzen ons gelukkig dat er gewoon getennist kan blijven worden, maar realiseren ons goed dat de maatregelen de gezelligheid op de vereniging niet bevorderen. We doen een dringend beroep op alle leden om het protocol op te volgen en wensen iedereen een goede gezondheid toe.

Veel voorkomende vragen zijn ook te vinden op de KNLTB site. Kijk vooral waar 'nieuw' achter staat. Deze antwoorden hebben betrekking op de huidige maatregelen.