Algemene informatie

 

Bar-/klusdiensten bij HLTC Gooiland

Het vervullen van twee bardiensten hoort bij het lidmaatschap van HLTC Gooiland. Je hebt keuze uit een reguliere bardienst met /zonder VCL dienst of een klusdienst. De bardiensten zijn doorgaans vanaf medio maart tot mid november. Per jaar worden er zo'n 5 klusdagen gepland. Zo dragen leden bij om van Gooiland een gezellige, vriendelijke en verzorgde club te maken en houden we bovendien zowel onze horeca als het onderhoud betaalbaar. 

Bar- en/of klusdiensten, voor wie?

  • Seniorleden vanaf 18 jaar doen twee verplichte bar- of klusdiensten
  • Senioren vanaf 75 jaar worden vrijgesteld van bardiensten;  alsnog inschrijven mag natuurlijk
  • Jeugdleden die in de loop van het jaar 18 worden kunnen zich aanmelden voor de ‘afkoopploeg’ (zie verderop in dit document)

In maart gaat inschrijving open!

Zodra in februari de jaarkalender is vastgesteld, plant de barcommissie alle bar-/klusdiensten voor zover mogelijk, voor het hele jaar, in. Leden hebben in de maand maart de gelegenheid om zich in te schrijven. Tevens dien je, voor de eerste bardienst, het IVA Certificaat te behalen. DIt is eenvoudig online te doen. 

Inplannen voor 1 april

Het inschrijven op de diensten gaat digitaal via de website of via de KNLTB ClubApp. Zie instructie Bardienst inplannen.

Voorkom blokkering ledenpas
Als je op 1 april niet aan je verplichting hebt voldaan om twee diensten in te plannen en/of niet hebt aangegeven dat je je diensten wilt afkopen, dan wordt je digitale ledenpas geblokkeerd. Dat betekent dat je niet kunt spelen op ons park, kunt afhangen en ook niet via het hek naar binnen kunt. Als je je afkoop hebt geregeld wordt de blokkade opgeheven. Leden die na 1 mei nog geen diensten hebben ingepland, krijgen een factuur voor het afkopen van de diensten à € 45,- per dienst. Na betaling van de factuur wordt de blokkade van de digitale pas opgeheven.

Soort dienst

Bardiensten

Tijdens een bardienst ben je primair verantwoordelijk voor de bar en de keuken. Naast de verkoop van drankjes en etenswaren bereid je ook etenswaren, zoals broodjes en snacks. Tijdens toernooien of evenementen help je ook met het maken en serveren van hapjes en kun je ook in de buitenkeuken staan. Ook verwachten we dat je helpt de bar en keuken schoon te houden. In het barboek staat alles wat je moet weten als je een bardienst draait. Deze ligt achter de bar én staat online. Lees voor je bardienst het barboek even door. Is het niet zo druk tijdens je dienst, help ons dan met wat extra klusjes (zie barboek). Check ook altijd de website of er actuele zaken zijn waar je rekening mee moet houden. Ook als je al vaker bardienst hebt gedraaid is het belangrijk om het door te nemen; er verandert namelijk wel eens wat.

Bardienst in combinatie met VCL-taken

Als je een bardienst gecombineerd met een VCL dienst (tijdens KNLTB competitie) doet, dan ligt er een VCL-taakomschrijving klaar in het clubhuis. Het is wel handig als je de wedstrijdregels goed kent. Kom je daar niet uit, dan kun je voor ‘VCL’ gerelateerde vragen terecht bij de VCL leiders van onze club, zie Bestuur & commissies.

Klusdiensten

De werkzaamheden bij klusdiensten verschillen per dienst, afhankelijk van het seizoen. Het kan gaan om snoei- of andere ‘groen ’werkzaamheden, klussen in het rond het clubhuis, het schoonmaken van terras etc. Bij deze diensten is altijd iemand van de commissie Onderhoud & Materialen aanwezig.


Afkopen

Om tegemoet te komen aan leden die hun bardienst, om welke reden dan ook, niet kunnen of willen vervullen, bestaat de mogelijkheid om je bardienst tegen vergoeding door een ander lid te laten overnemen. Meld per mail of je je afmeldt voor één of beide diensten via [email protected]. Je krijgt dan per mail een factuur voor het betreffende bedrag. De barcommissie zorgt vervolgens dat de diensten door iemand uit de ‘afkoopploeg’ worden ingevuld.

Afkoopploeg

Leden vanaf 18 jaar, die bereid zijn een extra bardienst te draaien nodigen we van harte uit zich te melden bij de  barcommissie. Met hen vormen we een afkoopploeg. Betalingen aan de afkoopploeg worden één keer maand overgemaakt aan de betreffende personen. Wil je ook meedraaien in de afkoopploeg? Mail ons dan via [email protected]  

In de praktijk

De barcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bar en keuken. We zijn NIX18 proof, dat wil zeggen dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder 18 jaar. Er is een barboek aanwezig, waarin alles omschreven. Mochten er problemen zijn, die je niet zelf kunt oplossen, dan kun je contact zoeken met de weekverantwoordelijke. De naam van de weekverantwoordelijke vind je in de KNLTB ClubApp, onder tab 'Club', ga bovenaan naar 'Diensten' en klik op de datum waarop jij bardienst hebt. Lukt dat niet, bel dan iemand anders van de barcommissie.

Instructie nieuwe leden

Aan het begin van het seizoen nodigt het bestuur nieuwe leden uit voor een korte introductie over de vereniging en kennismaking met het bestuur. Hier wordt ook een rondleiding en toelichting gegeven over het vervullen van de bardienst.

Verhindering bardienst

Als je onverhoopt bent verhinderd, moet je zelf voor vervanging zorgen of ruilen. Het volledige rooster is, na inloggen, te raadplegen via website onder Bardienst en inzichtelijk in de KNTLB app. Geef de wijziging ook altijd door aan de barcommissie. Let op: een eventuele vervanger moet ook lid zijn van HLTC Gooiland. Als je niet aanwezig bent bij je dienst, plannen we je op ander moment in of we bieden je de gelegenheid deze af te kopen. 

Uitval van de dienst

Als jouw bardienst niet doorgaat omdat de banen niet bespeelbaar zijn, dan proberen we je daarover tijdig te informeren. Helaas komt het voor dat we dat gedurende de dag of ter plekke moeten beslissen. We vragen je begrip daarvoor. Als jouw dienst niet doorgaat vragen we je om een andere openstaande dienst in te vullen.

Eindtijd/uitloop dienst

Bij een laatste avonddienst (bijv. tijdens de competitie en toernooien) kan het voorkomen dat de aangegeven eindtijd wordt overschreden. Leden die zich voor die tijden aanmelden, moeten er rekening mee houden dat de eindtijd flexibel is.

Veel plezier!

Tenslotte wensen we je vooral veel plezier bij het doen van je bar- of klusdienst. Het is een leuke manier om de club en haar leden nog beter te leren kennen. En van een goed lopende kantine en een verzorgd park worden we allemaal blij. 

Claudia, Paul, Philippine, Roland


Overig

Bardienst inplannen
KNLTB ClubApp
Uitval en afkoop bardienst
IVA certificaat
NIX18