Algemene informatie

 
 

Algemene informatie

 
Alle seniorleden van HLTC Gooiland draaien twee verplichte bardiensten per seizoen. Het vervullen van die twee bardiensten hoort bij het lidmaatschap (voor leden vanaf 19 jaar). Zo draag je persoonlijk bij aan het verenigingsleven van onze club. Als je je hebt ingeschreven voor de bardienst, je IVA certificaat hebt gehaald en de contributie betaald, wordt je pasje voor het begin van het seizoen (1 april) geactiveerd. Competitiespelers zijn verplicht hun bardiensten in te vullen tijdens de competitiedagen of tijdens de toernooien.
 
Leden vanaf 75 jaar en Zomer Challenge leden zijn vrijgesteld van bardienst, maar mogen vanzelfsprekend wel een bardienst vervullen.
 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven voor een bardienst doe je via de pagina Bardienst-inplannen. Je vindt daar de instructie om je bardiensten in te vullen. 
 

Inschrijven voor 1 april

Wij verzoeken iedereen met klem om voor 1 april in te schrijven. Wijzigen kan voorlopig alleen via de barcommissie
Rond 1 april wordt aan alle leden die nog geen bardienst hebben ingevuld en waarvan een e-mailadres bekend is, een herinnering gestuurd. Als je ingeschreven hebt voor de bardienst en de contributie betaald hebt, wordt je pasje voor het begin van het seizoen (1 april) geactiveerd.
 

Inschrijven na 15 mei

Leden die op 15 mei nog niet hebben ingeschreven worden door de barcommissie ingedeeld. Je kunt dan geen eigen tijd meer kiezen en wijzigen is ook niet meer mogelijk.
 

Verhindering bardienst

Als je onverhoopt bent verhinderd, kun je je bardienst onderling ruilen. Het volledige rooster is, na inloggen, te raadplegen via website onder Bardienst. Geef de wijziging ook altijd door via de barcommissie.
 

Extra bardiensten draaien tegen vergoeding

De meeste leden vervullen met plezier hun bardienst. Om tegemoet te komen aan de kleine groep leden die hun bardienst, om welke reden dan ook, niet kunnen of willen vervullen, is er een mogelijkheid om je bardienst tegen vergoeding door een ander lid te laten overnemen. De barcommissie heeft een lijst met leden die hebben aangegeven een extra bardienst tegen vergoeding te willen vervullen.
Als je een mail stuurt aan de barcommissie, krijg je van de Barcommissie een aantal namen van leden die tegen vergoeding je bardienst willen overnemen. Je dient de betaling vóóraf af te handelen. Je betaalt het lid dat extra bardiensten wil vervullen € 40,- per dienst. Geef de naam van degene die je bardienst overneemt, altijd door aan de barcommissie. De betaling gaat buiten HLTC Gooiland om en op eigen onderlinge verantwoording.
Leden die bereid zijn een extra bardienst te draaien kunnen zich aan melden via de barcommissie.
 

Let op

  1. Bij sommige tijden, vooral de laatste avonddienst tijdens competitiedagen en toernooien, kan het wel eens gebeuren dat de aangegeven eindtijd wordt overschreden. Leden die zich voor die tijden aanmelden, moeten er rekening mee houden dat de eindtijd flexibel is. 
  2. Als jouw bardienst niet doorgaat omdat de banen niet bespeelbaar zijn vanwege de regen, dan zal de barcommissie je op een ander moment benaderen voor een bardienst.
  3. Indien je gebruik hebt gemaakt van de regeling dat een ander lid tegen betaling van € 40 jouw dienst heeft overgenomen en de dienst wordt geannuleerd, vindt geen restitutie plaats.
  4. Als gevolg van een wijziging in de wet moet iedere bar vrijwilliger het IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) certificaat behalen.
  5. Leden die hun bardienstplicht verzaken, krijgen een boete van €50,- per keer.
Namens de barcommissie, 
Maria, Liesbeth, Roland, Claudia, Philippine