Algemene informatie

 

Bar- en klusdiensten bij HLTC Gooiland

Het vervullen van bar- en klusdiensten hoort bij het lidmaatschap van HLTC Gooiland. Zo draag je bij om van Gooiland een gezellige, vriendelijke en verzorgde club te maken en houden we bovendien zowel onze horeca als het onderhoud betaalbaar.

Een lidmaatschap bij HLTC Gooiland betekent dat je als seniorlid (vanaf 18 jaar) jaarlijks twee verplichte bar- of klusdiensten draait. Deze diensten zijn gemiddeld drie uur. De bardiensten zijn doorgaans vanaf medio maart tot en met november. Gedurende het hele jaar wordt er een aantal ‘klusdagen’ ingepland. Lukt het je niet om je diensten te draaien, dan bestaat de mogelijkheid om deze af te kopen à € 40 per dienst. 

 Wie doen bar- en/of klusdiensten?

  • Seniorleden vanaf 18 jaar doen twee verplichte bar- of klusdiensten
  • Senioren vanaf 75 jaar worden vrijgesteld van bardiensten;  alsnog inschrijven mag natuurlijk
  • Jeugdleden die in de loop van het jaar 18 worden kunnen zich aanmelden voor de ‘afkoopploeg’ (zie verderop in dit document)

Hoe werkt het?

De barcommissie plant, zodra de jaarplanning is vastgesteld, zoveel mogelijk alle diensten voor het hele jaar in. Leden hebben in de maand maart de gelegenheid om zich in te schrijven of om diensten af te kopen. Elke dienst levert twee punten op die we registeren in de digitale ledenadministratie. Bij vier punten heb je voldaan aan je verplichting. Als je op 15 april niet aan je verplichting hebt voldaan én/of je afkoop niet hebt geregeld, dan wordt je digitale ledenpas geblokkeerd. Dat betekent dat je niet kunt afhangen en ook niet via het hek naar binnen kunt. 

Inschrijven voor 15 april
Het inschrijven op de diensten gaat digitaal via de website of, makkelijker nog, via de KNLTB app. Hoe het werkt wordt uitgelegd op de pagina Bardienst inplannen.   

IVA certificaat
Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Omdat bij onze vereniging alle seniorleden meedraaien met de bardiensten, moeten ook alle seniorleden beschikken over het certificaat Instructie Verantwoord Alcohol. Heb je dit certificaat nog niet, dan vragen wij je dat zo snel mogelijk te gaan halen. Hoe je dat doet lees je via deze link: HLTC Gooiland.  De barcommissie registreert het IVA certificaat in de ledenadministratie  

Afkopen
Om tegemoet te komen aan leden die hun bardienst, om welke reden dan ook, niet kunnen of willen vervullen, bestaat de mogelijkheid om je bardienst tegen vergoeding door een ander lid te laten overnemen. De barcommissie heeft een lijst met leden die hebben aangegeven een extra bardienst tegen vergoeding te willen vervullen; de ‘afkoopploeg’.  Als je niet zelf je bardiensten kunt of wilt draaien, meld dat per mail met daarin ook of het om één of twee diensten gaat, aan [email protected]. Je krijgt dan per mail een factuur voor het betreffende bedrag. De barcommissie zorgt vervolgens dat de diensten door iemand uit de ‘afkoopploeg’ worden ingevuld. Je punten worden dan ook geregistreerd en een eventuele blokkade van de pas wordt opgeheven.  

Afkoopploeg
Leden die bereid zijn een extra bardienst te draaien nodigen we van harte uit zich te melden bij de  barcommissie. Met hen vormen we een afkoopploeg. Met deze ploeg organiseren een gezamenlijke meeting. De barcommissie plant de afkoopploeg na overleg in. De betalingen aan de afkoopploeg worden één keer maand overgemaakt aan de betreffende personen. Jongeren die in het lopende jaar 18 worden kunnen ook lid worden van deze ploeg, hun dienst draaien zij wel altijd met een volwassene. Wil je ook graag meedraaien in de afkoopploeg? Mail dan naar [email protected]  

Verhindering bardienst
Als je onverhoopt bent verhinderd, moet je zelf voor vervanging zorgen of ruilen. Het volledige rooster is, na inloggen, te raadplegen via website onder Bardienst en inzichtelijk in de KNTLB app. Geef de wijziging ook altijd door aan de barcommissie. Let op: een eventuele vervanger moet ook lid zijn van HLTC Gooiland. Als je niet aanwezig bent bij je dienst, plannen we je op ander moment in of we bieden je de gelegenheid deze af te kopen. 

Wat doe je tijdens een dienst

Klusdiensten
De werkzaamheden bij klusdiensten verschillen per dienst, afhankelijk van het moment in het jaar. Daarvoor is een jaarplan gemaakt. Bij deze diensten is altijd iemand van de commissie Onderhoud en materialen aanwezig. Het kan gaan om snoei- of andere ‘groen ’werkzaamheden, klussen in het rond het clubhuis, etc.

Bardiensten
Tijdens een bardienst ben je primair verantwoordelijk voor de bar en de keuken. Je verkoopt drankjes en etenswaren. Je bereidt ook etenswaren zoals broodjes en snacks. Tijdens toernooien of evenementen kan de dienst ook bestaan uit het helpen met hapjes maken, de buitenkeuken bemensen, etc. Ook verwachten we dat je helpt de bar en keuken schoon te houden. In het barboek staat alles wat je moet weten als je een bardienst draait. Dit barboek ligt achter de bar én staat online. Lees voor je bardienst dit barboek even door. Daarin staan ook extra klusjes die je kunt doen als het niet zo druk is. Check ook altijd de website of er actuele zaken zijn waar je rekening mee moet houden. Ook als je al vaker bardienst hebt gedraaid is het belangrijk om het door te nemen; er verandert namelijk wel eens wat.

Weekverantwoordelijke
Mochten er problemen zijn die je niet zelf kunt oplossen, dan kun je contact zoeken met de weekverantwoordelijke van de barcommissie. De naam van de weekverantwoordelijke vind je tussen de diensten in de clubapp. Lukt dat niet, bel dan iemand anders van de barcommissie of het bestuur.

Bardienst in combinatie met VCL
Als je een bardienst gecombineerd met een VCL dienst doet, dan ligt er een taakomschrijving klaar in het clubhuis. Kom je daar niet uit, dan kun je voor ‘VCL’gerelateerde vragen terecht bij de VCL leiders van onze club: Duty de Jong (TC Senioren) en Jolanda Elenbaas (TC Junioren).

Uitval van de dienst
Als jouw bardienst niet doorgaat omdat de banen niet bespeelbaar zijn dan proberen we je daarover tijdig te informeren. Helaas komt het voor dat we dat gedurende de dag of ter plekke moeten beslissen. We vragen je begrip daarvoor. Als jouw dienst niet doorgaat vragen we je om een andere openstaande dienst in te vullen.    

Eindtijd/uitloop dienst
Bij sommige tijden, vooral de laatste avonddienst tijdens de competitie en toernooien, kan het voorkomen dat de aangegeven eindtijd wordt overschreden. Leden die zich voor die tijden aanmelden, moeten er rekening mee houden dat de eindtijd flexibel is.  

Extra Instructie bardienst

Tijdens het openingsevent wordt er door de barcommissie instructie gegeven voor (nieuwe) leden.  In de loop van het jaar wordt er een extra instructiemoment ingepland. Daarover wordt apart gecommuniceerd. 

Niet voldoen aan het inplannen van de diensten voor 15 april

Er worden in maart/april herinneringsmails verstuurd. Als je desondanks op 15 april niet aan je verplichting hebt voldaan om twee diensten in te plannen en/of niet hebt aangegeven dat je je diensten wilt afkopen, dan wordt je digitale ledenpas geblokkeerd. Dat betekent dat je niet kunt afhangen en ook niet via het hek naar binnen kunt. Als je je afkoop hebt geregeld wordt de blokkade opgeheven. Leden die na 15 mei nog geen diensten hebben ingepland, krijgen een factuur voor het afkopen van de diensten à € 40,- per dienst. Na betaling van de factuur wordt de blokkade van de digitale pas opgeheven. 

Drukke of juist rustige diensten?

De drukte op de club wisselt sterk. Als je het leuk en gezellig vindt om een drukke dienst te doen, schrijf dan in op een van de competitiedagen, tijdens toernooien of evenementen. Op doordeweekse avonden, buiten de toernooien is het juist vaak rustig. Het is fijn als je dan ook wat extra (schoonmaak-)klusjes kunt oppakken. Voorbeelden daarvan staan in het barboek. In het barschema staat ook een aantal VCL diensten. Dat zijn bardiensten waarbij je VCL (Verenigings- Competitie Leider) als extra taak hebt. Dat betekent dat je de banen toewijst aan de competitieteams volgens het schema van de TC’s. Een extra uitleg daarover ligt in het clubhuis, samen met de baanindeling van de betreffende dag. Bij een bardienst tijdens een toernooi of evenement zijn er soms extra werkzaamheden in de keuken of in de buitenbar.  

NIX18 

We vragen speciale aandacht voor de campagne NIX18. Gooiland neemt haar verantwoordelijkheid om jongeren niet in de verleiding te brengen om alcohol te drinken  Daarom is het erg belangrijk dat ons clubhuis NIX18 proof is. We hanteren de volgende richtlijnen:

  1. Vraag iedereen tot 25 jaar altijd een geldig ID te tonen bij de verkoop van alcohol.
  2. Gebruik het rekenhulpmiddel achter de bar bij het vaststellen van de leeftijd.
  3. Overal in het clubhuis is campagnemateriaal te vinden. Kijk hier voor meer informatie over de campagne NIX18. Naast het belang voor de gezondheid van de jongeren is het ook voor de club belangrijk dat de regels strikt gehanteerd worden. Er wordt door de gemeente op gehandhaafd en er worden zelfs acteurs ingezet om de proef op de som te nemen. Bij overtreding worden hoge boetes opgelegd en kan de horecavergunning worden ingetrokken.  

Veel plezier!

Tenslotte wensen we je vooral veel plezier bij het doen van je bar- of klusdienst. Het is een leuke manier om de club en haar leden nog beter te leren kennen. En van een goed lopende kantine en een verzorgd park worden we allemaal blij. 

Roland, Claudia, Philippine