Lidmaatschap algemene informatie


Algemene informatie

Inschrijven

HLTC Gooiland biedt zowel voor senioren als voor junioren een enthousiaste tennisvereniging. Je kunt je aanmelden voor een jaarlidmaatschap (van april tot en met maart) bij HLTC Gooiland. Je wordt dan automatisch zonder verdere verplichtingen op deze lijst geplaatst. Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij mensen met gezinsleden die reeds lid zijn van HLTC Gooiland voorrang zullen krijgen. Overige informatie over een lidmaatschap kun je opvragen bij: Thomas Hoogerwerf, 06 83227632, ledenadministratie. De ledenadministratie wordt in samenwerking met de penningmeester, die verantwoordelijk is voor de financiële afhandeling, gevoerd.

Contributie / bijdragen

Informatie over de contributie voor het lopende tennisjaar is te vinden op de pagina Contributie.

Bijzonderheden

De bardiensten worden door de leden zelf verzorgd. Ieder seniorlid is verplicht om per tennisseizoen twee blokken van 3 a 4 uur te draaien. Juniorleden hebben deze verplichting niet.

Ledenpas

Elk actief lid van HLTC Gooiland ontvangt van de KNLTB vanaf 2023 geen plastic ledenpas meer. Deze is vervangen door een digitale ledenpas in de ClubApp. Hiervoor geldt nog wel steeds dat iedereen een pasfoto moeten inleveren. Dit wordt al gevraagd bij het inschrijven. De digitale ledenpas wordt tevens gebruikt voor het openen van ons elektronisch hek bij de achteringang van het tennispark naar de parkeerplaats. Binnenkort wordt dit zelfde systeem ook bij de kleedkamers geïnstalleerd. 

Opzeggen

Opzeggingen voor het volgende tennisseizoen dienen vóór 1 november bij de ledenadministratie in het bezit te zijn (dit in verband met het vaststellen van de begroting voor het volgende tennisseizoen). Na deze datum is het niet meer mogelijk om op te zeggen en zal het volledige contributiebedrag in rekening worden gebracht. Opzeggingen kunnen verstuurd worden naar de ledenadministratie: Thomas Hoogerwerf, 06 83227632

Competitie

HLTC Gooiland doet mee aan diverse competities. Voor een compleet overzicht, zie de pagina Competitie - algemeen op deze site

Jeugd

Voor de jeugd heeft HLTC Gooiland twee groepen: de welpen en junioren.

  • De welpengroep (nog geen formeel KNLTB lid) wordt doorgaans gevormd door kinderen die dat jaar 7 worden. Op een speelse manier worden deze kinderen balgevoel en de eerste tennistechnieken bijgebracht. Zij krijgen een keer per week op woensdag- of vrijdagmiddag training. Na één jaar wordt een kind automatisch junior lid.
  • Het juniorenlidmaatschap loopt tot 18 jaar. Elk juniorlid wordt een trainingsplek aangeboden. In februari wordt aan alle leden gevraagd hun verhinderingen op te geven zodat wij daar met de indeling rekening mee kunnen houden. De indeling wordt gemaakt op basis van beschikbaarheid, leeftijd en speelniveau. Junioren hebben tevens het recht om vrij te spelen en deel te nemen aan competitie en toernooien.