Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Als je op de baan, op het park of clubhuis te maken hebt met grensoverschrijdend gedag of je hebt daar vragen over, dan kun je daarvoor uiteraard terecht bij het HLTC Gooiland bestuur. Als je dat om welke reden dan ook niet prettig vindt, kun je ook contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van de KNLTB.  Deze zijn bereikbaar voor iedereen binnen de tennis- en padelsport die vragen en/of zorgen heeft over mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

De vertrouwenspersoon speelt een adviserende rol, denkt mee, helpt om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De vertrouwenspersonen van de KNLTB zijn geheel onafhankelijk en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen zijn geen hulpverlener en doen niet zelf onderzoek bij incidenten. De vertrouwenspersonen zijn er om met jou te praten, je te steunen en/of om advies te geven. Via de link:

Vertrouwenspersonen | KNLTB vind je meer informatie en de contactgegevens.