Baanreglement 2022

Baanreglement HLTC Gooiland

(update april 2023)

 • Als je lid bent van Gooiland, je hebt aan je verplichtingen (bardienst, IVA, contributie) voldaan kun je gebruik maken van het digitale afhangsysteem.
 • Een baan afhangen kan alleen online, via de KNLTB Clubapp. Digitaal afhangen is verplicht en kan 48 uur vantevoren. Indien een baan bezet is zonder dat de baan is afgehangen, mag deze baan door andere leden worden afgehangen en moeten de spelers de baan verlaten.
 • De speeltijd/reserveringstijd is 1 uur ongeacht of het een dubbel of single partij is.
 • Hang aansluitend aan om te voorkomen dat de baan 'leeg' ligt voor minder dan een uur.
 • Een lid mag niet langer dan 1 uur spelen, tenzij er banen niet zijn afgehangen.
 • Er is geen onderscheid in speeltijden voor junioren en senioren.
 • Na het spelen dien je de baan te slepen.  
 • Als je een reservering hebt gedaan, maar er toch geen gebruik van maken, annuleer deze dan zo snel mogelijk zodat anderen de baan kunnen afhangen.
 • Als een baan gereserveerd is, maar de betreffende spelers staan 10 minuten na de gereserveerde tijd nog niet op de baan, dan vervalt die reservering. Andere spelers die net hebben gereserveerd kunnen dan gebruik maken van de baan.
 • Introducees kunnen met minimaal één betalend lid voor €7,50 (per introducé) spelen. In de app kan je een introducé toevoegen. De factuur voor de introducé gaat naar het Gooiland lid.
 • In het digitale afhangsysteem worden banen voor les/training, toernooien en KNLTB competitie gereserveerd door desbetreffende commissie. Deze banen zijn niet beschikbaar voor vrij spelen.  
 • Als gereserveerde banen niet bespeelbaar zijn, mag de trainer/ Vereniging Competitie Leider of toernooicommissie uitwijken naar een andere baan, ondanks dat deze geserveerd kan zijn voor vrij spelen. Met andere woorden, de training, competitie en toernooien hebben dan voorrang op vrij spelen.
 • In de instructie voor de competitie spelende teams is de baanverdeling per team weergegeven. Ga hierover bij vermeende afwijkingen niet met elkaar in discussie, maar raadpleeg de dienstdoende competitieleiding (VCL).
 • Tijdens evenementen blijft minimaal één baan beschikbaar voor vrij spelen. 
 • De verlichting gaat om 23.00 uur automatisch uit. Stop daarom svp om 22.55 uur met spelen om de baan nog te kunnen slepen.  
 • In de zomer worden de banen dagelijks automatisch besproeid tussen 13.30 en 14.00 uur. Handig om hier met het afhangen rekening mee te houden.
 • Degene die als laatste de baan verlaat, dient direct de verlichting uit te schakelen. In de KNLTB Clubapp kun je zien of er na jou nog reserveringen zijn.
 • Gooiland is een sportieve club, neem gepaste normen en waarden in acht en respecteer elkaar. Vloeken, schelden, met tennisrackets gooien of op de netten slaan passen absoluut niet bij deze club.

Let op: Er kunnen protocollen vanuit de KNLTB of andere richtlijnen van 
toepassing zijn die voorrang hebben boven dit reglement. 
Check daarom altijd de website of nieuwsberichten vanuit de club. 

Het bestuur van HLTC Gooiland wenst je veel tennisplezier toe! 

Overige info

Download KNLTB Club App
Bestuur en commissies
Toegang park