Lidmaatschap algemene informatie


Algemene informatie

HLTC Gooiland is een tennisvereniging die deel uitmaakt van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB), het overkoepelende orgaan van de tennis- en padelsport. We hebben een rijke historie (sinds 1915) en zijn een actieve tennisvereniging waar het hele jaar door gespeeld kan worden op de 8 gravelbanen die HLTC Gooiland rijk is en Nike padelbaan.

Wat houdt het Gooiland lidmaatschap in: 

  • Een KNLTB lidmaatschap voor de maanden april tot en met maart (jaar daarop) om vrij te tennissen en te padellen*
  • Mogelijkheid tot het krijgen van tennislessen
  • Deelname aan toss, ladder, clubevenementen en open toernooien 
  • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot wederopzegging

Ontdek hoe leuk tennis is bij HLTC Gooiland en bekijk dit filmpje.

Bij HLTC Gooiland bieden we voor degenen die actief, of niet, willen tennissen een passend lidmaatschap. We maken onderscheid in:

  1. Welpen; kinderen tot 7 jaar, die kennis willen maken met tennis en starten met balvaardigheidspelletjes. (geen formeel KNLTB lid). Na één jaar worden zij automatisch juniorlid
  2. Juniorlid; kinderen van 7 tot 18 jaar. In de contributie is 1 uur p/wk. voorjaarstraining (april-sept.) inbegrepen 
  3. Studenten (jong volwassenen); kinderen tussen 18-22 jaar die studeren
  4. Seniorlid; vanaf 18 jaar
  5. Niet spelend lid; indien je een pauze wil inlassen 
  6. Donateur; omdat je de vereniging een warm hart toe draagt

De bijbehorende contributie vind je op www.hltcgooiland.nl/contributie. Scan onderstaande QR-code, of vul het Lidmaatschapsformulier HLTC Gooiland in om lid te worden.

Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij mensen met gezinsleden die reeds lid zijn van HLTC Gooiland voorrang zullen krijgen.

Digitale ledenpas

Elk nieuw lid ontvangt een digitale ledenpas, die je terugvindt in de KNLTB ClubApp. Deze pas is persoonlijk, toont je actuele rating en bondsnummer. Tevens heb je deze nodig voor het elektronische hek/parkeerplaats (Mycene) van Gooiland en de toegang van het clubhuis (toilet, kleedkamer, verlichting). Wil je met andere leden tennissen en een baan reserveren? Dat lukt allemaal met de App.

Contact

Heb je nog vragen over een lidmaatschap, neem dan contact op met Thomas Hoogerwerf via 06-83 227 632 of per mail: [email protected] 

Opzeggen

Opzeggingen voor het volgende tennisseizoen dienen vóór 1 december bij de ledenadministratie in het bezit te zijn (dit in verband met het vaststellen van de begroting voor het volgende tennisseizoen). Na deze datum is het niet meer mogelijk om op te zeggen en zal het volledige contributiebedrag in rekening worden gebracht. Opzeggen kan per mail naar [email protected]

Overig

Zomer Challenge lidmaatschap
Gooiland algemeen

Baanreglement
Toegang park
*Padel