Ledenpas

Ledenpas

Vanaf januari 2023 wordt er door de KNLTB geen fysieke pas meer uitgegeven. Deze is vervangen door een digitale ledenpas in de ClubApp. Hiervoor geldt nog wel steeds dat iedereen een pasfoto moeten inleveren. Dit wordt al gevraagd bij het inschrijven. De digitale ledenpas wordt tevens gebruikt voor het openen van ons elektronisch hek bij de achteringang van het tennispark naar de parkeerplaats. Binnenkort wordt dit zelfde systeem ook bij de kleedkamers geïnstalleerd. De KNLTB zal eens in de zoveel tijd via de ledenadministratie vragen om een recentere pasfoto in te leveren. Mocht dit het geval zijn dan worden de leden hierover geinformeerd.
 

Voorwaarden pasfoto's 

Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:
  1. de foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  2. de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  3. de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  4. beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  5. het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn. 
Daarnaast geldt voor de digitale foto dat het bestandstype JPG is, de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn, het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn.
De digitale pasfoto's kunnen naar de ledenadministratie gemaild worden en voor de ‘gewone' pasfoto's graag contact opnemen met Thomas Hoogerwerf, 06 83227632.
 

Voordelen ledenpas

De digitale ledenpas geeft toegang tot het elektronische toegangshek bij de parkeerplaats van Gooiland. Open de KNLTB-ClubApp Ga naar 'Meer' rechts onderin je scherm (drie puntjes), Kies dan 'QR-code ledenpas' of 'KNLTB Digitale ledenpas'. Houd de code voor het foto-oogje van de kast, ter hoogte van het afdakje. De 'QR code ledenpas' werkt alleen op iOS, niet op android telefoons. De 'KNLTB Digitale ledenpas' werkt op alle telefoons.