Ledenpas

Ledenpas

Elk lid ontvangt een digitale ledenpas in de KNLTB ClubApp. Hiervoor wordt bij inschijving verzocht om een pasfoto in te leveren.
De digitale ledenpas wordt tevens gebruikt voor het openen van ons elektronisch hek bij de achteringang van het tennispark naar de parkeerplaats.

Voorwaarden pasfoto 

Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:
  1. de foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  2. de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  3. de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  4. beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  5. het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn. 
Daarnaast geldt voor de digitale foto dat het bestandstype JPG. De verhouding breedte/hoogte is circa drie/vier en het formaat moet tenminste 300 bij 400 pixels zijn. De digitale pasfoto's kunnen gemaild worden naar: [email protected]. Bij vragen, bel Thomas Hoogerwerf, 06-83227632.
 

Belang digitale ledenpas

Met de digitale ledenpas kun je een baan reserveren en deze geeft toegang tot het park en clubhuis van Gooiland. Zie toegang park. Daarnaast dient pas ter identificatie bij toernooien en competitie. Hierop staat je bondsnummer, de club waarvan je lid bent en je (actuele) rating.


Overig