Ledenpas

Ledenpas

Elk jaar wordt er door de KNLTB een nieuwe ledenpas afgegeven. Er hoeft niet elk jaar een nieuwe pasfoto ingeleverd te worden. De KNLTB zal eens in de zoveel tijd via de ledenadministratie vragen om een recentere pasfoto in te leveren. Mocht dit het geval zijn dan worden de leden hierover geinformeerd.
 

Voorwaarden pasfoto's 

Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:
  1. de foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  2. de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  3. de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  4. beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  5. het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn. 
Daarnaast geldt voor de digitale foto dat het bestandstype JPG is, de verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn, het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn.
De digitale pasfoto's kunnen naar de ledenadministratie gemaild worden en voor de ‘gewone' pasfoto's graag contact opnemen met Thomas Hoogerwerf, 06 83227632.
 

Voordelen ledenpas

De ledenpas geeft toegang tot het elektronische toegangshek bij de parkeerplaats van Gooiland. Mocht de magneet strip niet werken, neem dan contact met de ledenadministratie op. Kijk op knltb site onder Mijn KNLTB voor acties en aanbiedingen.