Contributie

Contributie

Tarieven lidmaatschap 2024

Senioren € 220
Junioren € 265 (inclusief 50 minuten training per week in zomer)*
Jong volwassenen (18 - 22 jaar) € 165
Welpenbijdrage  € 60
Niet spelend lid € 37,50
Donateur € 25
 
* Oudere jeugd (16 t/m 18 jaar) die geen gebruik van de training wil maken, betaalt het tarief voor Jong volwassenen.

Korting vanaf het vijfde gezinslid € 55,= (welpen en niet-spelende leden worden hierin niet meegeteld).
 

Facturatie

HLTC Gooiland factureert het jaarlidmaatschap in april en eventuele kosten voor groeps- en privéles per seizoen. Echter, in de jeugdcontributie zit één uur p/wk aan voorjaarstraining (gem. 18 lessen). Wil(len) uw kind(eren) trainen in het winterseizoen, dan wordt dit separaat gefactureerd.
 
De overige bijdragen voor trainingen zoals selectie- en privé-trainingen zullen in de loop van het seizoen gefactureerd worden. 
 

Overig

Gooiland algemeen
Ons park
Baanreglement
Lesaanbod senioren

Lesaanbod junioren