Contributie

Een verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. Voor het zomertennisseizoen (1 april t/m 30 september) en het wintertennisseizoen (1 oktober t/m 31 maart) zijn de volgende bedragen vastgesteld.
 

Lidmaatschap Senioren
Zomer: € 160
Heel jaar: € 210

Lidmaatschap Junioren
Zomer: € 175 (incl 1 uur training pw in zomer)
Heel jaar: € 225
 
Zomerlidmaatschap Jong volwassenen (18 - 22 jaar)
Zomer: € 105
Heel jaar: €155
 
Los winterlidmaatschap Gooiland-leden: € 60
Winterlidmaatschap niet-Gooiland-leden: € 75
 
Entreegeld senioren
€ 60 (eenmalig voor nieuwe zomerleden)
 
Entreegeld junioren
€ 30 (eenmalig voor nieuwe zomerleden

Welpenbijdrage (zomer): € 60

Niet spelend lid: € 37,50

Donateur: € 25
 
Korting vanaf het vijfde gezinslid € 55,= (welpen en niet-spelende leden worden hierin niet meegeteld).
Bij het lidmaatschap voor junioren zit automatisch één uur groepstraining per week. Junioren die eventueel meer les krijgen ontvangen te zijner tijd nog een factuur hiervoor.
 
De overige bijdragen voor trainingen zoals selectie- en privé-trainingen zullen in de loop van het seizoen gefactureerd worden. Dit geldt ook voor de competitiebijdrage. Deze wordt evenals vorig jaar in rekening gebracht bij de aanvoerder van het team en deze kan hem onderling verrekenen met de andere teamspelers.
 
Voor alle duidelijkheid betreft het geen scholieren die nog op de middelbare school zitten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 685 7484

H.L.T.C. Gooiland

Oostereind 96, 1213 NJ Hilversum
PARKEREN : navigatie zoek op Mycene Hilversum