Lesvoorwaarden

 

Lesvoorwaarden

Bij onze vereniging heb je de mogelijkheid om voorjaars- en/of najaarstraining te volgen. Daaraan zitten wel een aantal regels die we vooraf delen en waaraan alle partijen zich dienen te houden. Indien je je inschrijft, dan ga je automatisch akkoord met onze lesvoorwaarden.

Artikel 1 Tennisles

 1. HLTC Gooiland biedt zowel in het voor- (april t/m september) als najaar (oktober t/m maart) een reguliere lessenreeks aan voor junioren en senioren.
 2. Gooiland heeft zich ten doel gesteld om elk jeugdlid 1x per week te laten trainen in de periode van april t/m september. Deze reguliere lessenreeks (voorjaar) is inbegrepen in de jeugdcontributie. Een les duurt 50 minuten en wordt doordeweeks (middag) gegeven, in groepen van min. 6-8 leerlingen. Deelname aan de reguliere jeugdtraining in het najaar is facultatief en wordt apart gefactureerd.
 3. Reguliere lessen aan senioren worden in de ochtend en avond gegeven, in groepen van 4 leerlingen of 6-8 leerlingen. Groepen van 2 en privéles worden overdag of in het weekend gepland.
 4. Een lesuur bestaat uit 50 minuten, een half lesuur uit 25 minuten (privéles of groep van 2)
 5. Leden hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven voor extra lessen (naast de reguliere lessencyclus) op basis van betaling.
 6. HLTC Gooiland heeft geen winstoogmerk bij het aanbieden van trainingen.
 7. Om training te volgen bij HTLC Gooiland dien je lid te zijn van de vereniging.
 8. Leerlingen zijn verplicht om in tenniskleding en tennisschoenen de training te volgen. Komt de leerling niet in gepaste kleding, dan heeft de trainer het recht om de leerling te weigeren voor de training.

  Artikel 2 Inschrijven tennisles
 9. Leden krijgen in februari (voorjaar) en augustus (najaar) een uitnodiging per mail om zich online in te schrijven via de Gooiland website. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijvingen zullen in behandeling genomen worden. Door inschrijving verbindt men zich aan de lessenreeks, maar is geen garantie op plaatsing.
 10. Recht op deelname aan de tennislessen ontstaat pas na ontvangst van de jaarcontributie, eventueel te betalen lesgeld (extra training en reguliere lescyclus in het najaar) en andere betaalachterstanden.
 11. Het indelen
  a.    .. geschiedt door het trainersteam op basis van speelniveau, leeftijdscategorie (junioren), rekening houdend met (baan-) beschikbaarheid. Lukt dit niet, dan zal de trainer (in overleg met de leerling) kijken naar een alternatief;
  b.    .. van de reguliere trainingsgroepen heeft voorrang boven het inplannen van privéles, groepen van 2 en een extra 2e of 3e (jeugd-) training.
 12. Een lid kan zich tot 1 week voor aanvang van de trainingscyclus per mail afmelden, met opgaaf van reden, via [email protected]. Indien de indeling is gemaakt, dan moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.
 13. Aanmelden na de inschrijvingstermijn of tijdens de lescyclus kan via [email protected]. Trainers bekijken de mogelijkheden, maar kunnen geen garantie geven op plaatsing.

  Artikel 3 Uitval en inhalen lessen
 14. Tijdens nationale feestdagen, schoolvakanties ((noord), met uitzondering van de herfstvakantie), Clubkampioenschappen en het open toernooi, wordt er geen training gegeven. Deze data wordt bij het openen van de inschrijving bekend gemaakt via de Gooiland website.
 15. De trainingen gaan in principe altijd door, tenzij deze door de trainer wordt afgemeld. Bij uitval van een tennisles meldt de trainer dit via de WhatsApp Groepsles.
 16. HLTC Gooiland garandeert een minimaal aantal lessen per lescyclus, die voorafgaand aan de inschrijvingstermijn, via de website wordt gecommuniceerd. Trainers halen uitgevallen lessen in om minimaal het gegarandeerde aantal lessen te halen.    
 17. Bij uitval door weersomstandigheden
  a.       .. wordt aan junioren max. 3x een alternatief programma geboden (fitness, theorie, balvaardigheid ed.);
  b.       .. worden lessen, die na 25 minuten worden gestaakt, niet ingehaald (gerekend als gegeven les).
 18. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van de trainer worden ingehaald.
 19. Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden (ook ziekte, blessure, verhuizen etc.) door de leerling zijn voor rekening van de leerling zelf. Je hebt wel het recht om iemand van gelijke sterkte de training over te laten nemen.
 20. Het niet geven van lessen door opgelegde maatregelen vanuit de overheid worden niet ingehaald en gerestitueerd.

  Artikel 4 Betaling
 21. De kosten voor de reguliere jeugdtraining in het voorjaar zijn inbegrepen in de jeugdcontributie.
 22. De trainingskosten voor senioren, de reguliere jeugdtraining in het najaar én extra training worden pro rato verdeeld over het aantal leerlingen en aan het begin van de lescyclus gefactureerd.
 23. Indien het jeugdlid aangeeft geen lessen in het voorjaar te willen volgen of voortijdig zelf de tennislessen beëindigd, dan vindt resp. geen restitutie plaats van het gereserveerde deel in de jaarcontributie of resterende lesgeld.
 24. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen tennislessen op een eerder ingedeeld en/of beschikbaar tijdstip georganiseerd kunnen worden, zal restitutie van het (resterende) lesgeld plaatsvinden.
 25. Er vindt restitutie plaats als het gegarandeerd aantal lessen niet wordt gehaald volgens de berekening: aantal gegarandeerde lessen minus aantal gegeven lessen.

  Artikel 5 Aansprakelijkheid
 26. Het volgen van tennislessen en het gebruik van de (baan) faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel.
 27. De trainers en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en baanfaciliteiten.

  Artikel 6 Privacy
 28. Ter bevordering van uw tennisprestaties kunnen video-opnames van de les plaatsvinden. Het beeldmateriaal wordt niet met derden gedeeld en verwijderd na gebruik in de les of anders in overleg met leerling(en).
 29. Commissieleden en trainers van HLTC Gooiland kunnen foto’s/video’s maken van lessituaties/-groepen, die gebruikt kunnen worden op de website, social media en promotie doeleinden van de vereniging. Indien leerlingen en/of ouders/verzorgers van het jeugdlid hier niet mee akkoord gaan, dient dat  minimaal 1 week voor aanvang van de lessen schriftelijk gemeld te worden aan de Technische Commissie via [email protected] (junioren) of [email protected]l (senioren).
 30. Uw gegevens worden enkel tijdens het lesseizoen bewaard voor contact over de lessen en ter facturatie. Daarna worden ze verwijderd uit ons systeem.

HLTC Gooiland, juli 2023

 

Overige info