Lesvoorwaarden

 

Lesvoorwaarden

Bij onze vereniging heb je de mogelijkheid om zomer- en/of wintertraining te volgen. Daaraan zitten wel een aantal regels die we vooraf delen en waaraan alle partijen zich dienen te houden. Indien je je inschrijft, dan ga je automatisch akkoord met onze lesvoorwaarden.   

Voorwaarden trainingen

 1. Een lesuur bestaat uit 50 minuten les, een half uur uit 25 minuten les.
 2. Voor het volgen van de lessen, dien je lid te zijn van onze vereniging.
 3. De trainers van HLTC Gooiland kunnen niet garanderen dat de groep waarvoor je je inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende deelname heeft, wordt er naar een alternatief gezocht en bijbehorende kosten naar rato over de groep verdeeld. Lukt dit niet, dan behoudt de vereniging zich het recht de lesinschrijvingen te laten vervallen.
 4. De trainingen gaan altijd door, tenzij deze door de trainer wordt afgemeld. Bij twijfel kun je contact opnemen met de trainer.
 5. Bij regen of onbespeelbare banen meldt de trainer, in geval van uitval, de training af in de groepsles WhatsApp.
 6. Eventueel lesuitval door het weer wordt in principe ingehaald. Indien dat niet mogelijk is, dan zal iedere tweede training die uitvalt gerestitueerd worden. Uitval door omstandigheden van buitenaf, zoals COVID-19, worden niet gerestitueerd.
 7. Bij uitval van de training door ziekte van de trainer of een aan de trainer toe te rekenen oorzaak, zal de training worden vervangen of op een later tijdstip worden ingehaald.
 8. Trainingen die om welke reden dan ook verzuimd worden (ook ziekte, blessure, verhuizen etc.) door de leerling zijn voor rekening van de leerling. De leerling heeft wel het recht om iemand van gelijke sterkte de training over te laten nemen.
 9. Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden. Dit in overleg met de leerling(en).
 10. Tijdens nationale feestdagen, vakanties en open toernooien worden er geen trainingen gegeven.
 11. De leerling is verplicht om in tenniskleding en tennisschoenen de training te volgen. Komt deze niet in gepaste kleding dan heeft de trainer het recht om de leerling te weigeren voor de training.
 12. Het volgen van tennislessen en het gebruik van de (baan) faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers en de vereniging zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers en de vereniging zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond tennisbaan en baanfaciliteiten.
 13. Je kunt zich tot maximaal één week voor aanvang van de trainingscyclus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden.
 14. Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de trainingscyclus voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats.
 15. HLTC Gooiland zorgt voor de facturering van de lessen. Heb je vragen over betalingen, dan kun je altijd contact opnemen via [email protected]
 16. Ter bevordering van je tennisprestaties kan het eventueel opnemen middels video een middel zijn in de les. Het beeldmateriaal wordt niet met derden gedeeld en verwijderd na gebruik in de les of anders in overleg.
 17. Commissieleden en bevoegde trainers van HLTC Gooiland kunnen foto's/video's maken van lessituaties/-groepen ten behoeve van promotie doeleiden van de vereniging, door plaatsing op Gooiland website, eigen social media en gebruik in overig promotiemateriaal. Indien men niet akkoord is, dient dat minimaal 1 week voor aanvang van de lessenreeks schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de Technische Commissie via [email protected] of [email protected]  
 18. Je gegevens worden enkel tijdens het lesseizoen bewaard voor contact over de lessen die je volgt en ter facturatie.

HLTC Gooiland, januari 2023 

Overige info